ลงทะเบียนเพื่อข้อรับการสนับสนุนด้านอนุรักษ์พลังงาน

ลงทะเบียนเพื่อข้อรับการสนับสนุนด้านอนุรักษ์พลังงาน

หากท่านเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ท่านสามารถลงทะเบียนไว้ในแบบฟอร์มได้ เพื่อรับการสนับสนุนด้านอนุรักษ์พลังงาน จากกระทรวงพลังงานในการให้การสนับสนุนด้านเงินลงทุนและที่ปรึกษา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-318792-3 หรือ 081-375-7049