อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

ในระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นอุปกรณ์ที่แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างของไหล โดยไม่สัมผัสกันโดยตรง ของไหลทั้งสองอาจเป็นชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกันก็ได้ โดยลักษณะของอุปกรณ์ส่วนใหญ่ จะมี 2 ลักษณะได้แก่

  • Plate Heat Exchanger แบบแผ่นโลหะวางซ้อนกันหลายชั้น ซึ่งอาจทำด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม ทองแดง หรือมีการเคลือบด้วยไททาเนียม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนความร้อนและเพิ่มความทนทานของอุปกรณ์ 
  • Shell and Tube มีลักษณะเป็นท่อที่มีของไหลแช่อยู่ในถังที่มีของไหลอีกชนิดเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อน หรืออาจมีลักษณะเป็นถังและมีท่อของไหลวิ่งอยู่โดยรอบ

ซึ่งในที่นี้จะกล่าวถึงอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนใน 2 รูปแบบ คือ

  1. อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน สำหรับการแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำร้อนที่ผลิตได้จากวงจรแผงรับรังสีกับน้ำร้อนที่ต้องการนำไปใช้งาน ซึ่งหมายถึงการแยกน้ำร้อนออกเป็น 2 วงจร โดยน้ำที่ไหลเวียนในระบบจะเป็นระบบปิด ทั้งนี้เพื่อควบคุมคุณภาพของน้ำในระบบผลิตให้มีการปนเปื้อนหรือเกิดตะกรันให้น้อยที่สุด ในบางระบบของไหลที่ใช้ในแผงอาจเป็นตัวกลางอื่นที่ไม่ใช่น้ำหรือเป็นน้ำผสมเคมี เพื่อป้องกันการกัดกร่อนและได้รับการปรับปรุงคุณภาพมาเป็นอย่างดีแล้ว ระบบที่ใช้วงจรของน้ำผ่านแผงรังสีเป็นระบบปิดอาจมีถังเก็บความร้อนขนาดเล็กเพื่อเป็นบัฟเฟอร์ในการถ่ายเทความร้อนอีกชั้นหนึ่งด้วย
  2. อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน โดยหากเป็นชนิดแผ่นโลหะควรเป็นชนิดผนังสองชั้นเพื่อป้องกันการสัมผัสกันโดยตรงของของไหล หากเกิดการรั่วไหลขึ้นการแลกเปลี่ยนความร้อนจากความร้อนเหลือทิ้งนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องอัดอากาศจากปล่องไอเสีย หรือความร้อนเหลือทิ้งอื่นๆ

 

บทความจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel:02-3128792-3 Fax:02-3128794