ถังเก็บน้ำของระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (solar Collector)

ถังเก็บน้ำร้อนของระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์

ถังเก็บน้ำร้อน มีหน้าที่ช่วยกักเก็บความร้อนเพื่อใช้ในเวลาที่ไม่มีแสงอาทิตย์ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานของแต่ละการประยุกต์ใช้ ลักษณะของถังที่นิยมใช้มีทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยถังแนวตั้งจะทำให้การจัดชั้นความร้อนภายในถังเป็นได้อย่างสมบูรณ์แบบกว่า โดยทั่วไปการเลือกใช้วัสดุถังน้ำร้อนจะขึ้นอยู่กับระบบผลิตและระบบส่งจ่ายและงบประมาณ?ี่มี โดยระบบที่ถูกออกแบบให้มีแรงดัน วัสดุถังจะต้องมีการออกแบบและเลือกใช้ชนิดที่ทนแรงดันได้ ซึ่งจะต้องมีความหนาตามมาตรฐานการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับท่อรับแรงดันด้วย แต่ถ้าเป็นระบบเปิดที่ถังไม่ต้องมีการรับแรงดัน วัสดุอาจเป็นชนิดที่มีต้นทุนต่ำกว่า อย่างไรก็ตาม ถังเก็บน้ำร้อนต้องมีการหุ้มฉนวนเพื่อป้องกันการสูญเสียความร้อน ถังเก็บน้ำร้อนที่นิยมใช้มีดังนี้

  • ถังเหล็กเคลือบอีพอกซี่, อีนาเมล หรือเคลือบพลาสติกทนความร้อน เป็นถังที่มีการเคลือบด้วยวัสดุหรือวิธีต่างๆ เพื่อป้องกันสนิม
  • ถังสแตนเลส เป็นถังที่มีการทนทานต่อการกัดกร่อนสูง และมีราคาสูง

การกำหนดขนาดของถังเก็บน้ำร้อน นอกจากขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำร้อนที่ต้องการใช้งานแล้วยังต้องคำนึงถึงความสูญเสียต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นด้วย และต้องมีการประเมินโอกาสที่ระบบจะไม่สามารถผลิตได้เนื่องจากไม่มีแสงอาทิตย์ หรือประเมินการผลิตน้ำร้อนจากระบบอื่นเพื่อทดแทนหรือเสริมระบบหลัก ทั้งนี้หากไม่มีข้อมูลเพียงพอในการวิเคราะห์ เพื่อความสะดวกในการกำหนดขนาดถังเก็บน้ำร้อน ให้ประมาณการเทียบกับพื้นที่ของแผงรับรังสีอาทิตย์คือ 40 L/m โดยจะต้องไม่ให้เกิดการกวนกันของน้ำร้อนและน้ำเย็นภายในถัง โดยทถังจะต้องทนแรงดัน อุณหภูมิใช้งาน สภาวะแรงดันและอุณหภูมิสูงสุดได้ โดยควรให้วิศกรผู้ออกแบบเป็นผู้กำหนดทั้งขนาด วัสดุ และความหนา ถังน้ำร้อนทุกชนิดเมื่อติดตั้งมีความจำเป็นต้องหุ้มฉนวนเพื่อกันความร้อนสูญเสีย โดยฉนวนต้องมีความหนาเเพียงพอที่จะทำให้อุณหภูมิผิวฉนวนเมื่อหุ้มแล้วเทียบเท่าบรรยากาศ และมีการหุ้ม Jacket เพื่อรักษาสภาพความเป็นฉนวนและความสวยงาม

เนื่องจากถังเก็บน้ำร้อนจะมีการจัดเรียงระดับของชั้นความร้อน โดยเฉพาะถังที่ติดตั้งในแนวตั้ง ซึ่งน้ำร้อนจะอยู่ด้านบนและน้ำเย็นจะอยู๋ด้านล่างของถัง ดังนั้นการต่อท่อน้ำเข้าและออกจะต้องคำนึงถึงเงื่อนไขนี้ด้วย สวนถังแนวนอนการจัดเรียงอาจไม่ชัดเจนเท่าถังแนวตั้ง แต่ต้องคำนึงถึงการใช้งาน ถังน้ำร้อนอาจออกแบบให้ใช้ถังเดียวหรือหลายถังเพื่อบริหารจัดการพลังงานที่รับจากรังสีอาทิตย์ และนำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวทางการออกแบบของแต่ละระบบ และการใช้งาน 

บทความจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel:02-3128792-3 Fax:02-3128794