แผงรับรังสีอาทิตย์

 แผงรับรังสีอาทิตย์ มีหน้าที่รับรังสีอาทิตย์และถ่ายเทความร้อนผ่านมายังน้ำหรือตัวกลาง เพื่อนำไปใช้งานต่อไป โดยปัจจุบันแผงรับรังสีที่นิยมใช้มี 2 ประเภท ได้แก่

แผงรับรังสีชนิดแผ่นเรียบ

มีลักษณะเป็นแผงสี่เหลี่ยม มีกรอบซึ่งทำด้วยโลหะ ซึ่งอาจทำจาก Stainless steel, อลูมิเนียม หรือวัสดุอื่นที่มีความหนาเพียงพอสำหรับความแข็งแรงของแผงและทนทานต่อสภาวะอากาศภายนอกได้เป็นเวลายาวนานโดยไม่ผุกร่อนได้ง่าย ชั้นบนสุดเป็นกระจกทนความร้อนสูง (Tempered glass) หรือเป็นชนิดกระจกแผ่นตามมาตรฐาน มอก.54-2516 ชั้นถัดไปเป็นแผงดูดกลืนรังสี (Absorber) เพื่อรับพลังงานความร้อนและส่งผ่านให้กับน้ำต่อไป วัสดุของตัวดูดกลืนรังสีอาจทำด้วยเหล็กไร้สนิม (Stainless steel) ทองแดงหรืออลูมิเนียม และมีการเคลือบผิวสีดำ ซึ่งใช้วิธีต่างๆ ดังนี้

  • ชนิดไม่มีคุณสมบัติเลือกรังสี (Non-selective surface) ซึ่งจะใช้สีดำธรรมดาเคลือบที่ผิวโลหะ โดยคุณสมบัติของการดูดกลืนรังสีจะต่ำ
  • ชนิดคุณสมบัติเลือกรังสี (Selective surface) โดยอาจใช้ โครมดำบนนิเกิล, นิกเกิล, นิกเกิลดำ หรือไทนอกซ์ ซึ่งจะมีคุณสมบัติการดููดกลืนรังสีที่สูงขึ้น และชั้นล่างสุดของแผงจะเป็นฉนวนซึ่งทำด้วยวัสดุต่างๆ เช่น ใยแก้วหรือใยหิน ซึ่งมีผลต่อประสิทธิภาพของแผงเมื่อมีการรับรังสีเกิดขึ้น

 

แผงรับรังสีชนิดแผ่น

แผงรับรังสีชนิดหลอดสุญญากาศ

มีลักษณะเป็นหลอดแก้ว ด้านในเป็นสูญญากาศเพื่อคงความเป็นฉนวน และรับความร้อนโดยอาจมีแท่งโลหะหรือแกนรับความร้อนอยู่ด้านใน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็นสองประเภทดังนี้

  • หลอดสุญญากาศชนิดไหลผ่าน มีลักษณะเป็นหลอดแก้วที่มีน้ำหรือตัวกลางไหลผ่านหลอดโดยตรง
  • หลอดสุญญากาศชนิดท่อความร้อน (Heat Pice) มีลักษณะเป็นหลอดแก้ว ด้านในมีท่อซึ่งทำด้วยโลหะหรือแก้วซึ่งบรรจุสารตัวกลางที่มีการดูดกลืนความร้อนและเปลี่ยนสถานะการถ่ายเทความร้อนให้กับน้ำเพื่อไปใช้งานต่อไป

การกำหนดขนาดพื้นที่ของแผงรับรังสีอาทิตย์ จะต้องรู้ข้อมูลปริมาณความต้องการน้ำร้อนสูงสุดเฉลี่ยทั้งปี สัดส่วนที่เลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ความสามารถในการผลิตน้ำร้อนของแผงรับแสงอาทิตย์ และพลังงานที่ได้รับตลอดทั้งปี ซึ่งสามารถประเมินหาขนาดได้

 

 

แผงรับรังสีชนิดหลอดสุญญากาศ

 การเลือกใช้แผงรังสีทั้ง 2 ประเภทนี้ ผู้ใช้สามารถเลือกได้ตามลักษณะของอุณหภูมิที่ต้องการใช้งาน สำหรับการใช้งานเพื่ออุปโภคบริโภค ซึ่งมีช่วงอุณหภูมิ 60-80 องศา C จะสามารถใช้งานได้ทั้งสองแบบ โดยให้ผพิจารณาปริมาณพลังงานเฉลี่ยต่อปีที่ผลิตได้ ราคาและการรับประกันวัสดุอุปกรณ์เป็นหลัก ทั้งนี้แผงรังสีอาทิตควรได้รับการทดสอบหรือรับรองจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานที่เชื่อถือได้ โดยมาตรฐานที่ใช้ในการทดสอบที่เป็นที่น่าเชื่อถือ ยกตัวอย่างเช่น มอก., ISO, ASHRAE 93, NBS Internal 1305A, SRCC หรือสถาบันการศึกษาและมาตรฐานสากลอื่นๆ ที่ได้รับการยอมรับทั่วไป

บทความจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel:02-3128792-3 Fax:02-3128794