หม้อน้ำแบบท่อไฟ

 

boiler04

 

 

หม้อน้ำแบบท่อไฟ ประเภทที่เป็นแพคเกจบอยเลอร์เป็นที่นิยมสูง มีส่วนสำคัญคือ เปลือกรูปทรงกระบอกที่ภายในมีท่อไฟใหญ่และกลุ่มท่อไฟเล็ก ท่อไฟใหญ่ทำหน้าที่เป็นห้องเผาไหม้ โดยก๊าซจะไหลไปผ่านท่อไฟใหญ่ เรียกว่า กลับที่หนึ่ง จากนั้นก๊าซสันดาปที่ไหลผ่านห้องเผาไหม้ที่เป็นท่อใหญ่แล้วจะเข้าไปยังท่อไฟเล็ก ซึ่งท่อไฟเล็กสามารถจัดแบ่งเป็น 2 ถึง 3 กลุ่ม เพื่อบังคับการไหลของก๊าซ โดยกลุ่มที่หนึ่ง ทำหน้าที่เป็นพื้นผิวถ่ายเทความร้อนที่เป็นกลับที่สอง ท่อไฟเล็กกลุ่มที่สองเป็นกลับที่สาม และท่อไฟเล็กกลุ่มที่สามเป็นกลับที่สี่ รอบๆ ท่อไฟใหญ่และท่อไฟเล็กจะล้อมรอบด้วยนำที่รับความร้อนเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นไอน้ำต่อไป โดยทั่วๆ ไปจะมีขนาดไม่เกิน 12 ตัน/ชั่วโมง และความดัน 10 kg/cm2 

บทความจากหนังสือหม้อไอน้ำ  กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel:02-3128792-3 Fax:02-3128794