ติดตั้งฉนวนกับเครื่องฉีดพลาสติก บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ฉนวนเครื่องฉีดพลาสติก

บริษัท คอสโมกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นโรงงานผลิตกล่องนาฟิกา โดยมีเครื่องฉีดพลาสติกทั้งหมดประมาณ 10 เครื่อง และได้มีการติดตั้งฉนวนเครื่องฉีดพลาสติกไปแล้วก่อนหน้านี้จำนวน 6 เครื่อง เมื่อปี 2555 ซึ่งยังใช้งานอยู่

 

ปัจจุบันได้มีการเพิ่มเครื่องฉีดพลาสติกอีก 3 เครื่อง โดยทางโรงงานยังคงพิจารณาลดพลังงานไฟฟ้าของเครื่องฉีดโดยการหุ้มฉนวนที่ screw barrel เพื่อลดการสูญเสียความร้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ผู้ดูแลเครื่องเมื่ออุณหภูมิบโดยรอบบริเวณพื้นที่ทำงานลดลง

โดยจากการดำเนินมาตรการ โรงงานสามารถลดพลังงานไฟฟ้าคิดเป็นจำนวนเงินได้ 42,000 บาท/ปี

 

ผลประหยัดพลังงานหุ้มฉนวนเครื่องฉีดพลาสติก

 

อุณหภูมิฉนวนเครื่องฉีดพลาสติกก่อนและหลังปรับปรุง

 

อุณหภูมิฉนวนเครื่องฉีดพลาสติกก่อนและหลังปรับปรุง

 

อุณหภูมิฉนวนเครื่องฉีดพลาสติกก่อนและหลังปรับปรุง

 

รูปแสดงอุณหภูมิก่อนและหลังหุ้มฉนวนเครื่องฉีดพลาสติกกับเครื่องฉีดพลาสติกขนาด 200 ตัน

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel:02-3128792-3 Fax:02-3128794