ติดตั้งอินฟราเรดฮิตเตอร์ (Infrared Heater)กับเครื่องเป่าถุง 5 เครื่อง

 มาตรการติดตั้งอินฟราเรดฮิตเตอร์ (Infrared Heater)ทดแทนฮีทเตอร์ธรรมดา (Band Heater)

ชื่อมาตรการ : มาตรการติดตั้งอินฟราเรดฮิตเตอร์ (Infrared Heater)ทดแทนฮีทเตอร์ธรรมดา (Band Heater)

 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน

โรงงานสุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นโรงงานเป่าถุงพลาสติก มีการใช้เครื่องเป่าอยู่ประมาณ 40 เครื่อง ใช้งาน 24 ชั่วโมงต่อวัน และ 330 วันต่อปี ซึ่งโรงงานได้เคยทดสอบติดตั้ง Infrared Heater กับเครื่องเป่าถุง S9 เพื่อเป็นเครื่องต้นแบบมาแล้ว และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ทั้งผลประหยัดพลังงานและลดอุณหภูมิบริเวรพื้นที่ทำงาน

  

 

 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

กระบอกสกรู (Screw barrel) ของเครื่องเป่าถุงส่วนใหญ่ใช้ฮีทเตอร์ธรรมดา (Band heater) มีเพียงบางเครื่องที่ใช้ Induction heater แต่ปัญหาที่พบจากการใช้งาน Induction heater คือ Module ชำรุด ทำให้ใช้งานไม่ได้เต็มที่

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินการ

โรงงานมีแนวขยายผลโดยคิดติดั้ง Infrared heater กับเครื่องเป่าถุง S1และ S5-S8 รวมทั้งสิ้น 5 เครื่อง  โดยมีสัญญารับประกันผลประหยัดพลังงาน และขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ทำการตรวจวัดค่าอุณหภูมิที่ผิว Screw barrel ก่อนติดตั้ง Infrared heater
  • ออกแบบ Infrared heater ให้เหมาะสมกับ Screw barrel และการระบายอากาศของเครื่อง
  • ติดตั้ง Infrared heater พร้อมทั้งวัดผลประหยัดพลังงานและอุณภูมิหลังติดตั้ง
  • ทำการตรวจสอบดูว่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์หลังจากติดตั้ง Infrared heater แล้ว

สภาพหลังปรับปรุง

หลังจากดำเนินการติดตั้ง Infrared heater แล้ว เครื่องเป่าถุงสามารถทำงานได้ปกติ โดยที่สามารถทำอุณหภูมิถึง Set poit โดยไม่ Over heat และไม่มีผลกระทบต่อ Product

 

ตัวอย่างการตรวจวัดพลังงานและอุณหภูมิเครื่อง S5 

 รูปแสดงอุณหภูมิผิว Screw Barrel ก่อนและหลังปรับปรุง

 

กราฟการใช้พลังงานก่อนปรับปรุง

 

กราฟการใช้พลังงานหลังปรับปรุง

 

 

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel:02-3128792-3 Fax:02-3128794