ติดตั้งอินฟราเรดฮิตเตอร์ (Infrared Heater)กับเครื่องเป่าถุง บริษัท สุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด

ชื่อมาตรการ : มาตรการติดตั้งอินฟราเรดฮิตเตอร์ (Infrared Heater)กับเครื่องเป่าถุง

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน

โรงงานสุนีย์อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นโรงงานเป่าถุงพลาสติก มีการใช้เครื่องเป่าอยู่ประมาณ 40 เครื่อง ใช้งาน 24 ชั่วโมงต่อวัน และ 330 วันต่อปี

 

ปัญหาของอุปกรณ์/ระบบก่อนปรับปรุง

กระบอกสกรู (Screw barrel) ของเครื่องเป่าถุงส่วนใหญ่ใช้ฮีทเตอร์ธรรมดา (Band heater) มีเพียงบางเครื่องที่ใช้ Induction heater แต่ปัญหาที่พบจากการใช้งาน Induction heater คือ Module ชำรุด ทำให้ใช้งานไม่ได้เต็มที่

 

 

 

  

แนวคิดและขั้นตอนการดำเนินการ

โรงงานมีแนวคิดติดั้ง Infrared heater กับเครื่องเป่าถุง S9 เพื่อเป็นเครื่องต้นแบบ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้

  • ทำการตรวจวัดค่าอุณหภูมิที่ผิว Screw barrel ก่อนติดตั้ง Infrared heater
  • ออกแบบ Infrared heater ให้เหมาะสมกับ Screw barrel และการระบายอากาศของเครื่อง
  • ติดตั้ง Infrared heater พร้อมทั้งวัดผลประหยัดพลังงานและอุณภูมิหลังติดตั้ง
  • ทำการตรวจสอบดูว่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์หลังจากติดตั้ง Infrared heater แล้ว

สภาพหลังปรับปรุง

หลังจากดำเนินการติดตั้ง Infrared heater แล้ว เครื่องเป่าถุงสามารถทำงานได้ปกติ โดยที่สามารถทำอุณหภูมิถึง Set poit โดยไม่ Over heat และไม่มีผลกระทบต่อ Product

 

 

 

 

 

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

จำนวนเครื่องเป่าถุงที่มีการติดตั้ง Infrared heater

= 1 เครื่อง

จำนวนชั่วโมงการทำงาน

= 24 ชั่วโมง/วัน

= 330 วัน/ปี

อุณหภูมิที่ผิว(โดยเฉลี่ย)

= 190 oC

อุณหภูมิที่ผิวของ Heater ติดตั้ง IR Heater

= 70 oC

ผลประหยัดพลังงาน

ดังนั้นจะลดการสูญเสียความร้อนได้ (Q1-Q2)

= 2.83 – 1.61

= 1.22 kW

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้

= 1.22 x 24 ชม./วัน x 330 วัน/ปี

= 9,662 kWh/ปี

ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้

= 9,662 x 3.80 บาท/ปี

= 36,700 บาท/ปี

 

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel:02-3128792-3 Fax:02-3128794