อินฟาเรดฮีทเตอร์สำหรับเครื่องฉีดพลาสติก (infrared heater for injection)

อินฟาเรดฮีทเตอร์สำหรับเครื่องฉีดพลาสติก (infrared heater for injection) ได้ดำเนินการติดตั้งกับเครื่องฉีดพลาสติกขนาดตั้งแต่ 60-650T รวมทั้งสิ้นจำนวน 9 เครื่อง ของ บ.ไทยโตชิบา อุตสาหกรรม จำกัด

 

โดยได้ติดตั้งเข้าไปแทน Band Heater เดิม ซึ่งมีการหุ้มฉนวนเพื่อประหยัดพลังงานอยู่แล้ว และฉนวนที่หุ้มบางส่วนชำรุดทำให้ถูกถอดออก หลังจากติดตั้ง IR Heater สามารถประหยัดพลังงานได้ 30-50%

เมื่อเปรียบเทียบการประหยัดพลังงานระหว่างฉนวนสำหรับเครื่องฉ๊ดพลาสติกกับ IR heater จะเห็นได้ว่า IR heater จะสามารถประหยัดพลังงานเพิ่มได้อีกจากเดิม 20-30% และงานติดตั้งมีความเรียบร้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel:02-3128792-3 Fax:02-3128794