มาตรการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายความร้อนของระบบทำความเย็น

ชื่อมาตรการ : มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายความร้อนของระบบทำความเย็น

 

 ความเป็นมาและลักษณะการใช้งานพลังงาน

ในกระบวนการผลิตถุงมือยางจะมีความจำเป็นต้องใช้ Chiller ผลิตน้ำเย็นอุณหภูมิ 13 °C ส่งไปหล่อเย็นน้ำยางเพื่อให้น้ำยางมีประสิทธิภาพสูงสุดในการจับติดกับแม่พิมพ์ โดยทางโรงงานมี Chiller ทั้งหมดจำนวน 3 เครื่อง แบ่งเป็นขนาด 22 ตัน จำนวน 2 เครื่อง และ 16 ตัน จำนวน 1 เครื่อง ซึ้งทั้งหมดเป็นชนิดระบบที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ

 

 ปัญหาของอุปกรณ์ / ระบบก่อนปรับปรุง

จากการตรวจสอบพบว่า Chiller มีสภาพเก่าและการระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานหนักขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นต่ำ และเกิดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์  ในบางครั้งที่มีการผลิตเต็มที่อาจทำอุณหภูมิได้ไม่ถึงค่าที่ตั้งไว้

chiller1

รูปแสดง ชุดแผงระบายความร้อนของ และชุด Pump ของ Chiller

 

chiller2

รูปแสดง การตรวจวัดเพื่อหาค่าประสิทธิภาพของ Chiller

 

แนวคิดและขั้นตอนดำเนินการ

จากการตรวจสอบพบว่าหากทำให้การระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ดีขึ้น จะทำให้ประสิทธิภาพการทำความเย็นดีขึ้นตามไปด้วย โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

1.ตรวจวัดค่าการใช้พลังงานของ Chiller ทั้งหมด

2.วัดขนาดของชุด Condensing Unit เพื่อออกแบบชุด Evaporative Cooling Plate

3.คำนวณความคุ้มทุนในการติดตั้ง Evaporative Cooling Plate

4.ศึกษาความคุ้มค่าจากกรณีศึกษาของสถานประกอบการที่ทำมาแล้ว

5.ดำเนินการติดตั้ง

 

สภาพหลังปรับปรุง

หลังที่โรงงานได้ดำเนินการปรับปรุงแล้ว มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ มีการทำงานที่เบาลงโดยมีการช่วงเวลาตัดการทำงานที่นานขึ้น และการใช้พลังงานที่จังหวะโหลดลดลงเล็กน้อย

 

chiller3

รูปแสดง การติดตั้ง Evaporative Cooling Plate

 

ข้อเสนอแนะ

หากโดรงงานมีความพร้อมในการลงทุน ควรพิจารณาเปลี่ยน Chiller  โดยุบเป็น 60 ตันเพียง 1 เครื่อง จะประหยัดพลังงานได้มากกว่านี้ เนื่องจากเครื่องที่ใช้งานปัจจุบัน มีประสิทธิภาพต่ำ

 

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

chiller5

chiller6

 

ผลประหยัดพลังงาน

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้                                            

=             154,440                 kWh/ปี

คิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้                                         

=             154,440 x 3.2

=             494,208                 บาท/ปี

เทียบเท่าตันน้ำมันดิบ                                                        

=             154,440  x 0.00008521

=             13.160                   toe/ปี

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel:02-3128792-3 Fax:02-3128794