มาตรการปรับลดความเร็วรอบมอเตอร์เครื่องฉีดพลาสติก

ชื่อมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน : มาตรการปรับลดความเร็วรอบมอเตอร์เครื่องฉีดพลาสติก

 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งาน

ในกระบวนการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกแบบ Hydraulic Pump จะมีต้นกำลังหลักเป็นอินดักชั่นมอเตอร์ และ Electrical Heater ซึ่งมอเตอร์จะใช้พลังงานมากกว่าที่ประมาณ 70% ของพลังงานทั้งหมด

 

ปัญหาของอุปกรณ์ / ระบบก่อนปรับปรุง

เครื่องฉีดพลาสติกของFโรงงาน จะเป็นเครื่องรุ่นเก่าและทั้งหมดเป็น Hydraulic Pump ทางโรงงานยังไม่มีอุปกรณ์ Inverter เพื่อปรับลดความเร็วรอบมอเตอร์เครื่องฉีดพลาสติกทำให้มีอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานมากในการฉีดชิ้นงาน

 

 injection1

 รูปแสดง เครื่องฉีดขนาด 700 ตัน

 

 injection2

 

 กราฟแสดง ค่าพลังงานจากการตรวจวัดมอเตอร์ของเครื่องฉีดขนาด 700 ตัน

 

แนวคิดและขั้นตอนดำเนินการ

การติดตั้งตัวอุปกรณ์ Inverter เพื่อปรับลดความเร็วรอบมอเตอร์เครื่องฉีดพลาสติกสำหรับเครื่องฉีดรุ่นเก่าที่มีสัญญาณ Flow กับ Pressure ซึ่งเมื่อติดตั้งตัว Inverter แล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถลดค่าพลังงานในส่วนของมอเตอร์เครื่องฉีดพลาสติกที่เป็นระบบ Piston Pumpได้ประมาณ 15%  และรุ่นที่เป็น Vane Pump ได้ไม่ต่ำกว่า 20%โดยที่ไม่มีผลกระทบกับกระบวนการผลิต

 

สภาพหลังปรับปรุง

เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างการประสานงาน จึงได้มีการติดตั้งทดสอบอุปกรณ์กับเครื่องฉีดพลาสติก Nissei 700T สามารถประหยัดพลังงานได้ 42.46%  เครื่อง Nissei 360T Vane Pump ประหยัดได้ประมาณ 20% และเครื่อง Nissei 360T Piston Pump ประหยัดได้ประมาณ 15%

นอกจากการลดพลังงานแล้ว สิ่งที่ได้จากการติดตั้ง Inverter คือ ค่า p.f. ที่ดีขึ้น เพราะโดยทั่วไปหลังจากติด Inverter จะทำให้ p.f. หน้าเครื่องมีค่าใกล้เคียง 1 มากที่สุด ทำให้เป็นการลดภาระการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้า

  

 injection3

 รูปแสดง ชิ้นงานและการตรวจวัดของเครื่องฉีดขนาด 700 ตัน หลังติดตั้ง Inverter

  

 injection4

กราฟแสดง ค่าพลังงานจากการตรวจวัดมอเตอร์ของเครื่องฉีดพลาสติก

 

จากกราฟแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของค่าพลังงานที่ลดลง และหลังปรับปรุงไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต เพราะ Cycle time ยังคงเท่าเดิม

 

injection5

กราฟแสดง ค่าพลังงานก่อนติดตั้ง

 

ตัวอย่างการคำนวณผลประหยัด

พิจารณาติดตั้งที่มอเตอร์ 2 (55 kW) ซึ่งเป็นมอเตอร์ที่ทำหน้าที่เสริมกำลังจะประหยัดพลังงานได้มากกว่า และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกระบวนการผลิต

เงินลงทุนค่าอุปกรณ์รวมการติดตั้ง                           =      291,375.00    บาท

ค่าพลังงานที่ได้จากการบันทึกก่อนติดตั้ง                   =      18.14    kW

ค่าพลังงานที่ได้จากการบันทึกหลังติดตั้ง                   =       10.44    kW

คิดเป็นค่าพลังงานที่ลดลง                                   =       7.70    kW

เครื่องทำงาน 24 ชั่วโมง 330 ต่อปี

พลังงานไฟฟ้าที่ประหยัดได้                                 =      61,014.61    kWh/ปี

เทียบเท่าตันน้ำมันดิบ                                       =      5.199    toe/ปี

อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยของโรงงาน                         =      3.33    บาท/kWh

คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้                                    =      203,178.65    บาท/ปี

ระยะเวลาคืนทุน                                             =      1.43    ปี

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel:02-3128792-3 Fax:02-3128794