มาตรการ ลดความดันลมเครื่องอัดอากาศขนาด 10 HP

ชื่อมาตรการการอนุรักษ์พลังงาน : มาตรการลดความดันลมเครื่องอัดอากาศขนาด 10 HP

 

ความเป็นมาและลักษณะการใช้งานพลังงาน

ในกระบวนการผลิตส่วนของโรงงาน 2  จะใช้ลมจากเครื่องอัดอากาศขนาด 10 HP 1 เครื่อง ในส่วนของแผนกประกอบพัดลม และเครื่องฉีดพลาสติก รวมถึงการเป่าทำความสะอาดพื้นที่ทำงาน โดยผลิตแรงดันอากาศอัดที่ประมาณ 7.5  บาร์

 

ปัญหาของอุปกรณ์ / ระบบก่อนปรับปรุง

จากการตรวจสอบพบว่าเครื่องอัดอากาศมีการปรับตั้งแรงดันอากาศอัดไว้สูงถึง 7.5 บาร์ ซึ่งในการใช้งานของแผนกประกอบ และเครื่องฉีดพลาสติกจะใช้ลมไม่เกิน 5 บาร์

 

air-compressor1 

รูปแสดง สถานที่ตั้งเครื่องอัดอากาศ และความดันลมที่ปรับตั้งก่อนปรับปรุง

 

แนวคิดและขั้นตอนดำเนินการ

ทางโรงงานและทีมที่ปรึกษามีแนวคิดร่วมกันว่าควรปรับตั้งแรงดันอากาศอัดลดลงจาก 7.5 บาร์ เป็น 6 บาร์

   

สภาพหลังปรับปรุง

air-compressor2 

รูปแสดง สถานที่ตั้งเครื่องอัดอากาศ และความดันลมที่ปรับตั้งหลังปรับปรุง

 

วิธีการคำนวณผลการอนุรักษ์พลังงาน

 

 air-compressor3

  

สภาพหลังปรับปรุง

 

หลังจากดำเนินการ และตรวจวัดจริง

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของเครื่องอัดอากาศขนาด 10 HP ที่แรงดันปรับตั้ง 7.5 บาร์     

=             6.19 kW

กำลังไฟฟ้าเฉลี่ยของเครื่องอัดอากาศขนาด 10 HP ที่แรงดันปรับตั้ง 6.0 บาร์     

=             4.75 kW

สามารถประหยัดได้

=             6.19 – 4.75 kW

=             1.44 kW

=             (1.44 x 15 x 312 x 40%)

=             2,695.68 kW/ปี

คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้

=             (2,695.68 x 3.90)

=             10,513.15 บาท/ปี

เทียบเท่าตันน้ำมันดิบ

=             (2,695.68 x 0.00008521)

=             0.229   toe/ปี

About us

Vision & MissionSample Image

S Power Team ผู้นำในการให้คำปรึกษา, ออกแบบระบบการใช้พลังงาน, บริการจัดการ และจัดหาอุปกรณ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โดยให้บริการอย่างครบวงจร

บริษัท เอส พาวเวอร์ ทีม จำกัด 1471/20 ซ.พัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ สวนหลวง สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ประเทศไทย Tel:02-3128792-3 Fax:02-3128794